شعار یه دختر ایرونی

شعار دختر ایرونی

 

در دلم بود که آدم شوی

 

اما نشدی!...

..........................................................................

دخترایرانی.دخترایرونی.دخترایرانی.دخترایرانی.دخترایرانی.

دخترایرانی.دخترایرانی.دخترایرانی.دخترایرانی

/ 1 نظر / 3 بازدید
رضا

کیرتو کوس هرچی دختر بسیجیه که اگه آزادشون کنی کار جنیفرو انجام میدم همتون اسلام معابین کثافتهای آشغال عوضی کوس کش