همه احزاب آزادند.استاد شهید مطهری

همه احزاب آزادند اما به یک شرط خاطره‌ای درس آموز از "چند جوان مارکسیست" شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۵

 
بخشی از سیاسیون که بویژه در سال های اخیر به جبهه اپوزیسیون نظام نقل مکان کرده اند، همچنان در زبان، از اسلام، جمهوری اسلامی و امام راحل(ره) سخن می گویند و چنین وانمود می کنند که به این ارزش ها و خطوط پایبندند؛ حال آنکه عملکرد آنان نقض این ادعا را بارها اثبات کرده است.
به گزارش جهان، این فعالان سیاسی که می توان ردپای آنان را هم در جبهه ضدانقلاب و دلبستگان غرب یافت و نیز حتی در بخشی از پست ها و نهادهای داخلی، مدعی اند که حق آزادی اندیشه و بیان از آنان و طرفدارنشان که همگی معتقد به انقلاب و قانون اساسی اند، گرفته شده است.

این عده با وجود عملکرد نفاق آلود و فتنه گری هایشان، شعار پیروی از امام راحل و شخصیت های بزرگ و شهدای انقلاب اسلامی را هم سر می دهند و گهگاه از بیانات گلچین شده آنان برای توجیه عمل خود استفاده می کنند؛ غافل از اینکه رویکرد کنونی آنان تایید می کند که از آشکارترین نظریات و دیدگاه های بزرگان انقلاب بی اطلاع اند یا اینکه خود را به ناآگاهی زده اند.

شهید استاد مرتضی مطهری، ایدئولوگ انقلاب اسلامی، از نمونه این بزرگان انقلاب است که اتفاقا بیانات شیوایی درباره آزادی بیان و تفکر دارد؛ موضوعی که در سال های اخیر زمینه فضاسازی این جبهه نفاق آلود علیه نظام اسلامی بوده است. سخنان خواندنی شهید مطهری در این باره، در کتاب "آینده انقلاب اسلامی ایران" در دسترس همگان است.

این شهید بزرگوار که امام راحل همه آثارش را بدون استثنا تایید کرده و ارزشمند خوانده اند، درباره موضوع آزادی عقیده عنوان کرده است: من اعلام می کنم که در جمهوری اسلامی‏ هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از باصطلاح کانالیزه کردن اندیشه ها، خبر و اثر نخواهد بود همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشه ها و تفکرات‏ اصیلشان را عرضه کنند البته تذکر میدهم که این امر سوای توطئه و ریاکاری‏ است توطئه ممنوع است اما عرضه اندیشه های اصیل، آزاد.

استاد شهید مطهری در ادامه به ذکر خاطره ای درس آموز از "چند جوان مارکسیست" در همین موضوع می پردازند: دو یا سه روز پیش با چند جوان مارکسیست صحبت می کردم . می گفتند آقا به نظر شما این شعار که می گویند " اتحاد ، مبارزه ، آزادی‏ " چه عیب دارد؟ گفتم هیچ عیب ندارد گفتند پس این شعار ، شعار مشترک‏ هر دویمان باشد پرسیدم شما که می گوئید اتحاد، مبارزه، آیا در مبارزه‏ می گوئید، مبارزه با چه کسی؟ آیا جز این است وقتی که می گوئید مبارزه، منظورتان مبارزه با رژیم و گذشته از آن با مذهب است؟ آیا جز این است که‏ شما شعارتان را طوری در زیر لفافه و با یک عبارت مبهم مطرح می کنید که‏ مردم را، یعنی آنهائی که طرفدار مذهب هستند ، بتوانید زیر این لوا جمع‏ کنید و بعد بتدریج آنها را اغفال کنید؟

به گفته وی "من حاضرم این شعار را بگویم ولی‏ از اول صریح اعلام می کنم که، منظور من از مبارزه، مبارزه علیه امپریالیزم و کمونیزم است این را صریح می گویم و از هیچ کس هم باکی ندارم بیائیم حرفهایمان را صریح بزنیم شما که به آیت الله خمینی اعتقاد ندارید و وقتی که با هم‏ می نشینید، می گوئید ما تا فلان مرحله با این مرد هستیم و بعد این چنین با او مبارزه می کنیم، چرا عکس او را در تظاهرات خودتان بلند می کنید؟ چرا دروغ می گوئید؟ او می گوید جمهوری اسلامی و حرفش را صریح می زند شما هم‏ حرف خودتان را بزنید. آزادی ابراز عقیده یعنی این که فکر خودتان را، یعنی آنچه را واقعا به‏ آن معتقد هستید بگوئید حال آنکه شما می خواهید به نام آزادی عقیده دروغ‏ بگوئید. آنکه شما به او اعتقاد دارید لنین است بسیار خوب، پس عکس‏ لنین را هم بیاورید."

ایشان می افزاید: من می پرسم چرا عکس پیشوای ما را می آورید؟ وقتی‏ عکس امام را می آورید در واقع می خواهید به مردم بگوئید ما راهی را می رویم‏ که این رهبر می رود در صورتی که شما می ‏خواهید به راه دیگری بروید دروغ گفتن‏ برای چه؟ اغفال چرا؟ آزادی فکر را با آزادی اغفال و آزادی منافق گری و آزادی توطئه کردن که نباید اشتباه بکنیم. همان طور که ما صریح و رک و پوست کنده داریم‏ با شما حرف می زنیم و می گوئیم آقا رژیم حکومت ایده آل ما، غیر از حکومت ایده آل شماست رژیم اقتصادی ایده آل آینده ما، غیر از رژیم‏ اقتصادی مطلوب شماست نظام اعتقادی و فکری ما، جهان بینی ما، غیر از نظام اعتقادی و فکری و جهان بینی شماست شما نیز سخن خود را به صراحت‏ بگوئید.

شهید مطهری در ادامه با اشاره به ویژگی های حکومت اسلامی در ایران، بیان و اعلام هر عقیده ای را از سوی احزاب در این حکومت آزاد می داند اما به یک شرط: "توضیحی هم درباره حکومت اسلامی آینده ایران‏ عرض کنم همان طوری که رهبر و امام ما مکرر گفته اند* در حکومت اسلامی‏ احزاب آزادند، هر حزبی اگر عقیده غیر اسلامی هم دارد، آزاد است اما ما اجازه توطئه گری و فریب کاری نمی‏ دهیم احزاب و افراد در حدی که عقیده خودشان را صریحا می گویند و با منطق‏ خود به جنگ منطق ما می آیند، آنها را می پذیریم اما اگر بخواهند در زیر لوای اسلام، افکار و عقاید خودشان را بگویند ما حق داریم که از اسلام‏ خودمان دفاع کنیم و بگوئیم اسلام چنین چیزی نمی‏ گوید. حق داریم بگوئیم به نام‏ اسلام این کار را نکنید چنین آزادی بحث و گفتگوئی را گمان نمی ‏کنم در جائی‏ دیگر نظیری بتوان برایش پیدا کرد."


*فرق رهبر ما با دیگر رهبران اینست که او آنچه را که می‏ گوید همان را عمل می کند اما رهبران دیگر، اول باغ سبز و سرخ نشان می دهند و بعد هم‏ منکر همه ادعاهای قبلی می شوند.
/ 0 نظر / 22 بازدید