کربلای تو ،عرش برینه

کربلای تو عرش برینه
کربلای تو عرش برینه
سینه چاک تو روح الامین
حبک نعمتی
قبرک قبلتی
ذکرک بهجتی یا حبیبی
وصلک منیتی
انت فی وحدتی
هجرک نقمتی یا طبیبی
سر به پای سرت می گذارم
نیزه خورده شه نی سوارم
ای سرا پای تو و جمله اعضای تو
زخم لبهای تو گرم یارم
من گدایت حسین آشنایت حسین
جان فدایت حسین ذکر زینب
کربلای تو عرش برینه
سینه چاک تو روح الامینه
حبک نعمتی
قبرک قبلتی
ذکرک بهجتی
یاحبیبی
روی ماه تو ماه شب من
همه شب ذکر تو بر لب من
ای مسیحای من ذکر لبهای من
بی تو شبهای من ، سرد و تازه
جان فدایی تو دل هواییی تو
از جدایی تو بی قراره
ای سرم خاک تو سینه ام چاک تو
حرم پاک تو قبله گاهم
روح پاکی چرا ، روی خاکی چرا
سینه چاکی چرا یار ما هم
در دل خسته ام جا نمودی
من هم از سینه زنها نمودی
سینه سوزان تو ، دیده گریان تو
دل پریشان تو غمگسارم
ای همه آه من ، مقصد راه من
یار دلخواه من ، نی سوارم
.........................
/ 0 نظر / 7 بازدید